Νέα χρήσιμα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο κορυφαίο παγκόσμιο συνέδριο του San Antonio

Νέα χρήσιμα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο κορυφαίο παγκόσμιο συνέδριο του San Antonio

Tον Δεκέμβριο του 2018 πραγματοποιήθηκε το 41ο ετήσιο San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), το μεγαλύτερο συνέδριο αφιερωμένο αποκλειστικά στον καρκίνο του μαστού, διεθνώς. Περιλαμβάνει παρουσιάσεις κλινικής, εργαστηριακής και μεταφραστικής έρευνας, καθώς και πρόγραμμα για τους συλλόγους των ασθενών.
Aυτήν τη χρονιά παρουσιάστηκαν αρκετά δεδομένα που αφορούν την προεγχειρητική χημειοθεραπεία, τη συμπληρωματική θεραπεία, τη μεταστατική νόσο, καθώς και τη χημειοπροφύλαξη σε προκαρκινικές αλλοιώσεις του μαστού.

Αναλυτικά:

Νεότερα δεδομένα για τη μεταστατική νόσο που ανακοινώθηκαν στο SABCS

Παρουσιάστηκαν νεότερα δεδομένα που αφορούσαν την ανακοινωθείσα στο ESMO μελέτη IMpassion 130. Πρόκειται για ασθενείς με τριπλά αρνητικό μεταστατικό καρκίνο μαστού οι οποίοι λαμβάνουν 1ης γραμμής χημειοθεραπεία μόνης ή σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία με atezolizumab. Ήδη είχε αναφερθεί ότι η προσθήκη της ανοσοθεραπείας ωφέλησε κυρίως την ομάδα των ασθενών οι οποίοι είχαν έκφραση του βιοδείκτη PD-L1 στα ανοσοκύτταρα που διηθούν το όγκο. Πιο ώριμα δεδομένα επιβεβαίωσαν ότι το PD-L1 στα ανοσοκύτταρα ξεχωρίζει τους ασθενείς που αναμένεται να ανταποκριθούν στην ανοσοθεραπεία, ενώ αντίθετα αυτοί που είναι PD-L1 αρνητικοί δεν έχουν ουδένα όφελος.
Επιπρόσθετα ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα της μελέτης SOLAR-1, στην οποία συμμετείχαν ασθενείς με ορμονοευαίσθητο μεταστατικό καρκίνο μαστού ο οποίος επιδεινώθηκε μετά θεραπεία με αναστολέα αρωματάσης. Οι ασθενείς έλαβαν ορμονοθεραπεία με fulvestrant ± alpelisib, έναν εκλεκτικό αναστολέα της κινάσης της φωσφατιδυλινοσιτόλης-3 (PI3K). Φάνηκε λοιπόν ότι οι ασθενείς που είχαν μετάλλαξη στο γονίδιο της PI3K είχαν σημαντικά καλύτερη επιβίωση όταν έλαβαν θεραπεία με το συνδυασμό fulvestrant – alpelisib. Υπάρχει λοιπόν προοπτική για αυτή τη θεραπεία μελλοντικά σε επιλεγμένους ασθενείς που φέρουν την μετάλλαξη. Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο σκεύασμα φαίνεται πως έχει μικρότερη τοξικότητα σε σχέση με προηγούμενης γενιάς αντίστοιχους αναστολείς.

Νεότερα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της Χημειοπροφύλαξης σε προκαρκινικές αλλοιώσεις του μαστού

Συχνά, όταν ανευρίσκονται προκαρκινικές αλλοιώσεις στον μαστό, όπως για παράδειγμα μη-διηθητικό καρκίνωμα μαστού (DCIS), συστήνουμε ταμοξιφένη ώς χημειοπροφύλαξη, δηλαδή αγωγή που ελαττώνει τις πιθανότητες ανάπτυξης διηθητικού καρκίνου στο μέλλον.

Δεδομένου ότι έχει κάποιες παρενέργειες, μελετητές από την Ιταλία διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της χορήγησης χαμηλότερης δόσης ταμοξιφένης σαν χημειοπροφύλαξη, σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο σε ασθενείς με μη-διηθητικό καρκίνωμα ή άλλες προκαρκινικές αλλοιώσεις μαστού μετά από τη χειρουργική τους εξαίρεση. Η χαμηλή δόση ταμοξιφένης φάνηκε πως ελάττωσε κατά 50% τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου μαστού σε σχέση με το εικονικό φάρμακο, όφελος αντίστοιχο με αυτό της πλήρους δόσης ταμοξιφένης. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν λιγοστές.

Συμπερασματικά, στο πρόσφατο SABCS ανακοινώθηκαν σημαντικές εξελίξεις στη θεραπεία του πρώιμου και προχωρημένου καρκίνου μαστού, οι οποίες σύντομα αναμένεται να ενσωματωθούν στην κλινική μας πρακτική και να βελτιώσουν την έκβαση των ασθενών με καρκίνο μαστού.

Τρυφωνοπουλος Δημητριος
Ογκολογος-Παθολόγος
Επιμελητής Β’ Παθολογικής Κλινικής -Νοσοκομείο Άγιος Σάββας