Αντιμετώπιση και Παρακολούθηση του μεταστατικού καρκίνου μαστού

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκίνου του μαστού γίνεται με την χειρουργική επέμβαση, την ακτινοβολία, αλλά κυρίως με την ορμονοθεραπεία, τη χημειοθεραπεία και τους νεότερους παράγοντες και διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:

  • Τοπική θεραπεία

Η τοπική θεραπεία περιλαμβάνει αφαίρεση της μεταστατικής εστίας εάν είναι εφικτή όπως σε μια δερματική τοπική υποτροπή και την ακτινοθεραπεία σε προσιτές μονήρεις βλάβες ή σε επώδυνες οστικές ή εγκεφαλικές μεταστάσεις.

  • Συστηματική θεραπεία

Η συστηματική θεραπεία περιλαμβάνει τη χημειοθεραπεία, την ορμονοθεραπεία και τις στοχεύουσες θεραπείες. Η συστηματική θεραπεία διαφέρει από την τοπική διότι στοχεύει στην εξόντωση των καρκινικών όγκων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του σώματος της ασθενούς.

Παρακολούθηση

Μετά την θεραπεία είναι ανάγκη να γίνονται περιοδικά οι κατάλληλες εξετάσεις κάτω από την επίβλεψη έμπειρου ογκολόγου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επιτεύχθηκε πλήρης υποχώρηση της νόσου ή αντίθετα εάν υπάρχει επιδείνωση ή εμφάνιση νέων μεταστατικών εστιών, διότι κάθε μια από τις παραπάνω εκβάσεις της μεταστατικής νόσου θέλει και την κατάλληλη αντιμετώπιση.

 

Dr Βασίλειος Μπαρμπούνης
Παθολόγος – Ογκολόγος
Διευθυντής Γ’ Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείο «Metropolitan»