Τι είναι οι κλινικές μελέτες;

Οι κλινικές μελέτες αποτελούν θεραπείες που διαφέρουν από τις ευρέως αποδεκτές θεραπείες. Στην περίπτωση του εκτεταμένου καρκίνου μαστού, αφορούν στη μελέτη νέων φαρμάκων, καθώς και στη μελέτη νέων δόσεων, σχημάτων, ανταπόκρισης στη θεραπεία και νέων τύπων υποστηρικτικής θεραπείας. Μια κλινική μελέτη μπορεί επίσης να είναι μια έρευνα της άποψης των ασθενών για τη θεραπεία τους και της ποιότητας ζωής τους.

Η βασική ειδοποιός διαφορά των κλινικών μελετών είναι η συλλογή των δεδομένων με συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να μπορέσει ο ερευνητής να μάθει από τη θεραπεία του ασθενούς και να μοιραστεί την πληροφορία αυτή με όλους. Έτσι, μέσω των κλινικών μελετών οι γιατροί καταλαβαίνουν πώς να φροντίσουν καλύτερα τους ασθενείς με καρκίνο και να μελετήσουν τις πιθανές παρενέργειες.

Ποιος χρηματοδοτεί τις κλινικές μελέτες;

H προσπάθεια συλλογής και ανάλυσης στοιχείων είναι ακριβή, για αυτό και οι μελέτες χρηματοδοτούνται από μεγάλους οργανισμούς, όπως οι φαρμακευτικές εταιρίες, εθνικοί ή διεθνείς φορείς καθώς και διεθνείς ερευνητικές ομάδες.

Πότε είναι η καλύτερη στιγμή να ενταχθώ σε μια μελέτη;

Υπάρχουν κλινικές μελέτες για όλα τα στάδια της θεραπείας του καρκίνου μαστού. Έτσι, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να είναι κατάλληλη για την ένταξη στη μελέτη. Ωστόσο, συνήθως τα κριτήρια ένταξης είναι συγκεκριμένα, π.χ. το στάδιο της νόσου ή η προηγούμενη θεραπεία, οπότε ενδεχομένως να μη συμπεριληφθείτε σε μια συγκεκριμένη μελέτη.

Σε τι διαφέρει η μελέτη από τη συνηθισμένη θεραπεία;

Όπως αναφέρθηκε, σκοπός κάθε μελέτης είναι να μελετηθεί η αντίδραση των ασθενών στη συγκεκριμένη θεραπεία. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς υποβάλλονται σε επιπλέον εξετάσεις, όπως επιβάλλεται από το πρωτόκολλο. Επιπλέον, οι ασθενείς υπογράφουν την έγγραφη συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή στη μελέτη, ενώ βρίσκονται σε συνεχή έλεγχο για να μελετηθεί η ασφάλεια και τοξικότητα των φαρμάκων. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από εξειδικευμένη ομάδα ιατρών και νοσοκόμων.

Ποιο είναι το κέρδος αλλά και οι κίνδυνοι από τη συμμετοχή στις μελέτες;

Η συμμετοχή στις μελέτες σας προσφέρει την πιο σύγχρονη θεραπεία, αυτή που οι υπόλοιποι ασθενείς θα λάβουν αργότερα. Ωστόσο, μια καινούρια θεραπεία δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη. Έτσι, δεν υπάρχει εγγύηση ότι το φάρμακο θα είναι πιο αποτελεσματικό ή πιο ασφαλές από την μέχρι τώρα ενδεδειγμένη θεραπεία.

Mπορώ να αλλάξω γνώμη κατά τη διάρκεια της θεραπείας; Ποια στοιχεία χρειάζομαι για να αποφασίσω;

Ασφαλώς θα ρωτήσετε τον ογκολόγο σας αν η μελέτη είναι η κατάλληλη για σας. Επιπλέον, θα σκεφτείτε αν οι απαιτήσεις συμμετοχής είναι ρεαλιστικές, καθώς θα χρειαστεί να πηγαίνετε στην κλινική πιο συχνά από ό,τι θα συνέβαινε στην κανονική σας θεραπεία.

Τι είναι η έγγραφη συγκατάθεση;

Πρόκειται για ένα έγγραφο με το οποίο ο ασθενής ενημερώνεται λεπτομερώς για τη μελέτη και τις πιθανές επιπλοκές. Επιπλέον μέσω του εγγράφου αυτού ο ασθενής δέχεται ότι η μελέτη διαφέρει από τη συνηθισμένη θεραπεία.

 

Φλώρα Σταυρίδη MD, MSc, MRCP
Ογκολόγος - Παθολόγος
Νοσοκομείο Υγεία