Ατομική Συμβουλευτική

Οποιαδήποτε γυναίκα με διάγνωση μεταστατικού καρκίνου μαστού μπορεί να έρθει σε επαφή με τον Σύλλογο "Άλμα Ζωής"  ώστε να λάβει ατομική συμβουλευτική από κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο, ανάλογα με τις ανάγκες της και το στάδιο της θεραπείας στο οποίο βρίσκεται.

Στόχος Ατομικής Συμβουλευτικής

Η ατομική συμβουλευτική, ως μία διαδικασία ψυχοκοινωνικής στήριξης και αποκατάστασης, αποτελεί μία σημαντική υπηρεσία του Συλλόγου, που στόχο έχει:

  • Την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης που επιφέρει η διάγνωση του καρκίνου του μαστού
  • Τη διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων
  • Την αποδοχή των αλλαγών της εικόνας σώματος
  • Την προσαρμογή στις νέες συνθήκες ζωής
  • Τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ασθενούς
  • Την υποβοήθηση των αμυντικών στρατηγικών της ασθενούς
  • Την ποιοτική επαναδραστηριοποίηση και επανένταξη στην φυσιολογική κοινωνική ζωή
  • Τη διαχείριση των σχέσεων στην οικογένεια και τον τρόπο ενημέρωσης των παιδιών ή άλλων προστατευόμενων μελών ή άλλων ατόμων του περιβάλλοντος.
  • Την αξιοποίηση της κρίσης που επιφέρει η διάγνωση
  • Τη διαχείριση πιθανής ψυχοπαθολογίας

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Τις υπηρεσίες της ατομικής συμβουλευτικής μπορεί να λάβει οποιαδήποτε γυναίκα με διάγνωση μεταστατικού καρκίνου του μαστού ή μέλος της οικογένειας της.
Οι υπηρεσίες της ατομικής συμβουλευτικής παρέχονται δωρεάν, για τα μέλη του Συλλόγου και τους συγγενείς τους. Επίσης παρέχεται δωρεάν ένα πρώτο ραντεβού ατομικής συμβουλευτικής, σε οποιαδήποτε γυναίκα με διάγνωση μεταστατικο΄ύ καρκίνου μαστού, ανεξάρτητα από την εγγραφή της στο Σύλλογο ή σε οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο.

Διάρκεια Προγράμματος

Ατομικές συνεδρίες πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, κατόπιν ραντεβού.
Ο αριθμός συνεδριών με την κοινωνική λειτουργό και την ψυχολόγο μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την φάση στην οποία βρίσκεται η κάθε γυναίκα και την ψυχολογική της κατάσταση.
Ο μέγιστος αριθμός των συνεδριών που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι 25 συνεδρίες (ατομική ψυχοθεραπεία από την ψυχολόγο).

Πώς μπορώ να συμμετέχω;

Το άτομο που ενδιαφέρεται επικοινωνεί τηλεφωνικώς με το Σύλλογο και κλείνει το πρώτο ραντεβού με την κοινωνική λειτουργό.
Κατά την πρώτη συνεδρία εντοπίζεται η ανάγκη της γυναίκας ή του συγγενούς και ανάλογα με την ψυχολογική κατάσταση του ατόμου είτε συνεχίζεται ένας αριθμός ατομικών συνεδριών με την κοινωνική λειτουργό, είτε γίνεται παραπομπή σε ψυχολόγο, είτε λήγει η συμβουλευτική.