Απο τι εξαρτάται η επιλογή της θεραπείας στον προχωρημένο καρκίνο μαστού

Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με τους προγνωστικούς και προβλεπτικούς παράγοντες κάθε μίας ασθενούς. Βασικό ρόλο παίζει η χρονολογική ηλικία αλλά ακόμα περισσότερο οι δείκτες ζωτικότητας. Ένα άλλο βασικό κριτήριο είναι το διάστημα που μεσολάβησε από την λήξη της επικουρικής χημειο/ορμονοθεραπείας και της εμφάνισης της μεταστατικής νόσου, η έκταση της, τα όργανα που έχει προσβάλλει, η ταχύτητα εξέλιξης και ανάπτυξης της, καθώς και αν απειλεί την ζωή άμεσα ή ακόμα εάν προσβάλλει σημαντικά την ποιότητα της ζωής της ασθενούς. Τέλος, το μικρότερο σε σημασία κριτήριο είναι εάν το συγκεκριμένο φάρμακο είναι διαθέσιμο στην χώρα μας.

Πιο αναλυτικά, όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα από το τέλος της μετεγχειρητικής θεραπείας μέχρι την επανεμφάνιση της νόσου τόσο καλύτερη είναι η πρόγνωση και ενδεχομένως πιο ήπια η εξέλιξη της. Η επιθυμία της ασθενούς για πιο ήπιο η πιο εντατικό πρόγραμμα θεραπείας έχει σημασία, καθώς επίσης η επιθυμία της σχετικά με την διατήρηση των μαλλιών, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Εάν η νόσος έχει προσβάλλει ζωτικά όργανα, όπως ήπαρ, πνεύμονες, περικάρδιο, μυελό των οστών η αντίδρασή μας πρέπει να είναι άμεση και εντατική. Αντίθετα, εάν η προσβολή αφορά δέρμα ή λεμφαδένες τότε η αντιμετώπιση της ασθενούς μπορεί να είναι πιο ήπια.

Βεβαίως, σημασία έχει εάν η νόσος είναι ορμονοευαίσθητη οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι ορμονικοί χειρισμοί ή εάν είναι ορμονοανθεκτική, οπότε η χημειοθεραπεία είναι μονόδρομος. Ενίοτε μπορεί να προσβληθεί ο εγκέφαλος ή τα οστά με έντονους οστικούς πόνους η άμεσο κίνδυνο κατάγματος ή παράλυσης ,σε αυτές τις περιπτώσεις η άμεση εφαρμογή ακτινοβολίας είναι επιτακτική.

Βασικά, η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από παράγοντες της νόσου αυτής καθεαυτής της ασθενούς. Οι διάφοροι προγνωστικοί και προβλεπτικοί παράγοντες που χρησιμοποιούμε προέρχονται από την μελέτη του όγκου ενώ η έκταση της νόσου, η μορφή της διασποράς, η κατάσταση του ασθενούς, οι διάφορες άλλες παθήσεις που μπορεί να υπάρχουν και η ημερολογιακή και η βιολογική ηλικία είναι παράγοντες που σχετίζονται με την ασθενή.

Σε κάθε περίπτωση όπου ο όγκος έχει επανεμφανιστεί και είναι προσιτός, είναι χρήσιμο να λαμβάνεται νέα βιοψία γιατί μπορεί να έχουν αλλάξει βασικά χαρακτηριστικά του όγκου και η όποια απόφαση για θεραπεία να βασιστεί σε λάθος πληροφορίες.

Dr Βασίλειος Μπαρμπούνης
Παθολόγος – Ογκολόγος
Διευθυντής Γ’ Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείο «Metropolitan»