Προχωρημένος Καρκίνος μαστού: διαχείριση των παρενεργειών της θεραπείας

Η ογκολογία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σημαντικά. Έτσι, σήμερα, έχουμε στα χέρια μας πολλά αποτελεσματικά νέα φάρμακα για την αντιμετώπιση των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού του μεταστατικού καρκίνου μαστού, με αποτέλεσμα ο μεταστατικός ή προχωρημένος καρκίνος μαστού να έχει γίνει στην πλειοψηφία του μια χρόνια νόσος.

1. Για πόσο χρονικό διάστημα θα λαμβάνω θεραπεία;

Η θεραπεία στον μεταστατικό καρκίνο μαστού συνεχίζεται εφ' όρου ζωής. Ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου του μαστού και το είδος της θεραπείας μπορεί να υπάρχουν διαστήματα χωρίς θεραπεία.

2. Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω τον πόνο καθώς και άλλα συμπτώματα που μπορεί να δημιουργήσει ο μεταστατικός καρκίνος μαστού;

Στις περισσότερες φορές, η αντικαρκινική θεραπεία βελτιώνει τον πόνο και τα συμπτώματα που οφείλονται στον καρκίνο. Για ασθενείς με μεταστάσεις στα οστά υπάρχουν φάρμακα όπως τα διφωσφωνικά και το denozumab που μειώνει τον πόνο. Επίσης, αναλγητικά φάρμακα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο του πόνου. Ειδικά, για τον πόνο υπάρχουν κέντρα ρύθμισης του πόνου σε ογκολογικούς ασθενείς. Επιπρόσθετα, μη φαρμακευτικές συμπληρωματικές τεχνικές μπορεί να βοηθήσουν, όπως βελονισμός, γιόγκα, διαλογισμός κ.α.

3. Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω τις ανεπιθύμητες ενέργειες της αντικαρκινικής θεραπείας;

Σήμερα υπάρχει μια πληθώρα αποτελεσματικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων ενεργειών. Ενδεικτικά, υπάρχουν νέα αντιεμετικά για την ναυτία και τον έμετο, αυξητικοί παράγοντες των λευκών και ερυθρών αιμοσφαιρίων για την αντιμετώπιση της λευκοπενίας (πτώση των λευκών αιμοσφαιρίων) και της αναιμίας. Επίσης, μη φαρμακευτικές τεχνικές μπορεί να βοήθησαν όπως γιόγκα, βελονισμός, μουσικοθεραπεία κ.α

4. Πώς μπορώ να μεγιστοποιήσω τις πληροφορίες που μπορώ να πάρω από τον ιατρό μου;

Καλό θα ήταν πριν το ραντεβού να προσδιορίσουμε ή και ακόμα να καταγράψουμε τα συμπτώματα και τις ερωτήσεις που θέλαμε να κάνουμε. Ρωτάμε τον γιατρό για ό, τι δεν καταλάβαμε από τις απαντήσεις που λάβαμε. Ίσως βοηθάει να έχουμε μαζί μας κάποιο συνοδό μέλος, ώστε να ακούει τη συζήτηση ώστε να θυμάται λεπτομέρειες που ίσως μας έχουν διαφύγει.

Dr. Γαλάνη Ελένη | Ογκολόγος - Παθολόγος