Καρκίνος του Μαστού & Οικονομική Κρίση: Αντιμετωπίζοντας τις Συνεχείς Αλλαγές

Καρκίνος του Μαστού & Οικονομική Κρίση: Αντιμετωπίζοντας τις Συνεχείς Αλλαγές

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Άλμα Ζωής", στο πλαίσιο της ενότητας των δράσεων ενημέρωσης αναφορικά με τα δικαιώματα των ασθενών με καρκίνο μαστού και το ισχύον καθεστώς στο χώρο της υγείας και πρόνοιας, διοργανώνει μια ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο "Καρκίνος του Μαστού & Οικονομική Κρίση: Αντιμετωπίζοντας τις Συνεχείς Αλλαγές", το Σάββατο 5 Απριλίου 2014, στο ξενοδοχείο Τιτάνια (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα).

Η ημερίδα απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να ενημερωθούν για τις αλλαγές στο χώρο της υγείας (ασθενείς, ειδικούς στο χώρο της υγείας κτλ). Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι ΔΩΡΕΑΝ!
Στόχοςτης Ημερίδας είναι η έγκυρη ενημέρωση των ασθενών για τις σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει στο χώρο της Υγείας και Πρόνοιας τα τελευταία χρόνια, καθώς και η ενδυνάμωσή τους για την κατά το δυνατόν, πιο αποτελεσματική επαφή και συναλλαγή τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Οι θεματικές ενότητες της Ημερίδας είναι οι ακόλουθες:

- Η Κοινωνική Ασφάλιση
- Η Πρόσβαση στη Θεραπεία
- Η Πιστοποίηση της Αναπηρίας
- Τα Φάρμακα: Γενόσημα και Πρωτότυπα
- Τα Δικαιώματα των Ασθενών με Καρκίνο και οι τρόποι διεκδίκησής τους σε περίπτωση Παραβίασης αυτών.

Σε κάθε θεματική ενότητα, θα αναλύεται το ισχύον καθεστώς, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων ή των δυσκολιών που συναντούν οι πολίτες – ασθενείς κατά την συναλλαγή τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, τόσο εξωδικαστικά όσο και δια της δικαστικής οδού.

Η Ημερίδα πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής εταιρίας Novartis, καθώς και από τα καθαρά έσοδα του Αγώνα Δρόμου και Περιπάτου GreeceRacefortheCure® 2013.