Παγκόσμιος Χάρτης για τον Προχωρημένο Καρκίνο Μαστού

Post's featured image

Ο Παγκόσμιος Χάρτης για τον Προχωρημένο Καρκίνο Μαστού (the ABC Global Charter) έχει αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσει τα πιο επείγοντα και επιτακτικά κενά στη θεραπεία και τη φροντίδα των ασθενών με προχωρημένο καρκίνο μαστού με απώτερο σκοπό και στόχο να βελτιώσει και να παρατείνει την ζωή τους. Η ABC Global Alliance (Παγκόσμια Συμμαχία για τον Προχωρημένο Καρκίνο του Μαστού), μια πολυσυλλεκτική πλατφόρμα- συνέργεια φορέων, οργανώσεων, αλλά και μεμονωμένων ατόμων, που εμπλέκονται, με οποιοδήποτε τρόπο, με τον ΠΚΜ, ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016 με πρωτοβουλία της ESO (Ευρωπαϊκή Σχολή Ογκολογίας), με σκοπό να προωθήσει τον Παγκόσμιο Χάρτη του ΠΚΜ και να ενθαρρύνει την παγκόσμια κοινότητα του καρκίνου του μαστού τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και το κοινό να συνεργαστούν προκειμένου να βοηθήσουν να αλλάξει το μέλλον των ασθενών με ΠΚΜ (ABC) σε όλο τον κόσμο.

Δείτε τον Παγκόσμιο Χάρτη για τον Προχωρημένο Καρκίνο Μαστού