Μεταστατικός Καρκίνος Μαστού & Καινοτόμες θεραπείες: Τι είναι, ποιους αφορά, πώς έχουμε πρόσβαση

Μεταστατικός Καρκίνος Μαστού & Καινοτόμες θεραπείες:
Τι είναι, ποιους αφορά, πώς έχουμε πρόσβαση

Δρ. Ελένη Γαλάνη, Παθολόγος Ογκολόγος

 

Οι σύγχρονες καινοτόμες θεραπείες μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε τον μεταστατικό καρκίνο μαστού εστιάζοντας σε εξατομικευμένες θεραπείες με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενή και σκοπό την επιλογή της ιδανικής θεραπείας της ασθενούς.

Στη θεραπεία του μεταστατικού ορμονοευαίσθητου καρκίνου του μαστού (ER, PR θετικούς και Her2 αρνητικούς όγκους) τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια σημαντική θεραπευτική εξέλιξη. Η εισαγωγή στη θεραπευτική φαρέτρα των αναστολέων των κυκλινοεξαρτώμενων κινασών 4/6 (CDK4/6 inhibitors) αύξησε σημαντικά τον ποιοτικό χρόνο ελεύθερο υποτροπής της νόσου. Σήμερα προτείνεται σε γυναίκες που έχουν ορμονοευαίσθητη μεταστατική νόσο, αρχικά να αντιμετωπίζονται με ορμονοθεραπεία και όχι χημειοθεραπεία. Συγκεκριμένα προτείνεται ο συνδυασμός CDK4/6 αναστολέων και αναστολέα αρωματάσης ή φουλβεστράνη.

Το palbocyclib και το ribocyclib είναι δύο τέτοια καινοτόμα φάρμακα που ενισχύουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα των γνωστών μας ορμονοθεραπειών. Και τα δυο αυτά καινοτόμα φάρμακα είναι πολύ καλά ανεκτά, δεν επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, ενώ οι πιο συχνές τους ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η λευκοπενία, η ουδετεροπενία, η θρομβοπενία και η αναιμία. Στην Αμερική έχει έγκριση και ένα τρίτο φάρμακο της ίδιας κατηγορίας το abemacyclib με το ίδιο προφίλ αποτελεσματικότητας και κύρια ανεπιθύμητη ενέργεια τη διάρροια. Τα φάρμακα αυτά τώρα δοκιμάζονται και ως επικουρική θεραπεία σε ασθενείς που δεν έχουν μεταστατική νόσο, και σύντομα αναμένονται τα αποτελέσματα τους.

Επίσης, όσον αφορά τη μεταστατική τριπλά αρνητική νόσο σημαντική είναι η είσοδος των στοχευουσών θεραπειών. Περίπου οι μισές από αυτές τις ασθενείς έχουν μετάλλαξη στα γονίδια BRCA1/2 με αποτέλεσμα να έχουν αδυναμία στο σύστημα επιδιόρθωσης βλαβών στο DNA. Σήμερα, γνωρίζουμε ότι εάν αυτές οι ασθενείς λάβουν θεραπεία με PARP- αναστολέα έχουν σημαντικό κλινικό όφελος.

Το olaparib είναι ο πρώτος PARP αναστολέας που έδειξε όφελος στις ασθενείς με BRCA 1/2 μετάλλαξη και Her2 αρνητική μεταστατική νόσο. Ακολούθησε το talazoparib, που έδειξε σημαντικό όφελος στην επιβίωση ασθενών με τη γνωστή ΒRCA1/2 μετάλλαξη. Δεδομένα από την χορήγηση olaparib ως συμπληρωματική θεραπεία στην πρώιμη νόσο μετά το χειρουργείο αναμένονται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καινοτόμες θεραπείες που περιεγράφηκαν είναι διαθέσιμες στους Έλληνες ασθενείς είτε από το δημόσιο σύστημα υγείας ή από προγράμματα πρώιμης πρόσβασης των ασθενών.
Εν κατακλείδι, φαίνεται ότι έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή συνδυασμένης θεραπείας, μέσω της οποίας έχει επιτευχθεί η μετατροπή της μεταστατικής νόσου σε χρόνια νόσο.